sobota 15. května 2010

Únava

Varování: Pozor, čtení tohoto článku může vážně narušit váš energetický náboj!